shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0878.138.129
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 april 2019
Begindatum:23 december 2005
Naam:INTERACTIF GUARDING
Naam in het Frans, sinds 23 december 2005
Adres van de zetel: Rue Hurlevent(VEL) 50
5060 Sambreville
Sinds 3 februari 2017
Telefoonnummer:
071/72.96.69 Sinds 3 februari 2017(1)
Faxnummer:
071/77.13.93 Sinds 3 februari 2017(1)
E-mail:
isabelle.leleux@interactifguarding.beSinds 3 februari 2017(1)
Webadres:
www.interactifguarding.be Sinds 3 februari 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 23 december 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Costantini ,  Miguel  Sinds 23 december 2005
Zaakvoerder (3) Leleux ,  Isabelle  Sinds 14 april 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hoc ,  Benoit  Sinds 18 april 2019
Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) Ridelle ,  Damien  Sinds 6 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 januari 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug