shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0878.853.652
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 januari 2006
Begindatum:24 januari 2006
Naam:European Strategic Intelligence and Security Center
Naam in het Engels, sinds 17 januari 2006
Afkorting: ESISC
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 17 januari 2006
Adres van de zetel: Eugène Demolderlaan 57 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 1 augustus 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 17 januari 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Etienne ,  Genovefa  Sinds 17 januari 2006
Zaakvoerder Moniquet ,  Claude  Sinds 17 januari 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 maart 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug