shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0879.303.416
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 januari 2006
Begindatum:31 januari 2006
Naam:BMH WORLD OF NATURE
Naam in het Frans, sinds 31 januari 2006
Adres van de zetel: Rue des Fossés Fleuris 14 Stratenplan  bus 8
5000 Namur
Sinds 31 januari 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bmhworldofnature@hotmail.comSinds 5 oktober 2020
Webadres:
www.world-of-nature.com Sinds 5 oktober 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Borrens ,  Dominique  Sinds 5 oktober 2020
Bestuurder Mace ,  John  Sinds 5 oktober 2020
Zaakvoerder (1) Borrens ,  Dominique  Sinds 30 april 2013
Zaakvoerder (1) Mace ,  John  Sinds 1 oktober 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  46.491  -  Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.450  -  Groothandel in parfumerieën en cosmetica
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.791  -  Detailhandel in antiquiteiten in winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.491 -  Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
Sinds 2 februari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug