shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0879.746.943
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 februari 2006
Begindatum:28 februari 2006
Naam:Peripass
Naam in het Nederlands, sinds 11 december 2018
Adres van de zetel: Gaston Crommenlaan 4 Stratenplan  bus 9
9050 Gent
Sinds 27 november 2017
Telefoonnummer:
09 245 44 82 Sinds 27 november 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@peripass.comSinds 1 januari 2019
Webadres:
www.peripass.com Sinds 1 januari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 maart 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0434.892.075   Sinds 17 december 2018
Bestuurder 0715.784.576   Sinds 17 december 2018
Vaste vertegenwoordiger Van Overstraeten ,  Liévin  (0434.892.075)   Sinds 17 december 2018
Vaste vertegenwoordiger Naessens ,  Leander  (0715.784.576)   Sinds 17 december 2018
Persoon belast met dagelijks bestuur 0715.784.576   Sinds 31 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 29 januari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 mei 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 7 maart 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 29 januari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 april 2011
Btw 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 13 april 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.001.480,34 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug