shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0880.926.086
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 april 2006
Begindatum:10 april 2006
Naam:DE BAETS INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 10 april 2006
Adres van de zetel: Kiekenbosstraat 23 Stratenplan
9032 Gent
Sinds 25 november 2010
Telefoonnummer:
0473833531 Sinds 25 november 2010(1)
Faxnummer:
092580318 Sinds 25 november 2010(1)
E-mail:
frederic.debaets@skynet.beSinds 25 november 2010(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 10 april 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) De Baets ,  Frédéric  Sinds 10 april 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 februari 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  68.322  -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 17 augustus 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 13 februari 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug