shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0883.105.123
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 augustus 2006
Begindatum:23 augustus 2006
Naam:DIDIER VANNESTE, NOTARIS
Naam in het Nederlands, sinds 27 juli 2006
DIDIER VANNESTE, NOTAIRE
Naam in het Frans, sinds 27 juli 2006
Adres van de zetel: Generaal Wahislaan 43
1030 Schaarbeek
Sinds 27 juli 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vanneste ,  Didier  Sinds 30 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend door de Nationale Kamer van Notarissen (NKN)
Sinds 27 juli 2006
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.102  -  Activiteiten van notarissen
Sinds 1 februari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.102 -  Activiteiten van notarissen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug