shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0885.380.168
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 december 2006
Begindatum:1 december 2006
Naam:SEMAFORMA
Naam in het Frans, sinds 21 november 2006
Adres van de zetel: Rue Bonne-Fortune 102
4430 Ans
Sinds 21 november 2006
Telefoonnummer:
04/239 00 36 Sinds 21 november 2006(1)
Faxnummer:
04/239 00 35 Sinds 21 november 2006(1)
E-mail:
info@semaforma.beSinds 30 december 2020
Webadres:
http://www.semaforma.be/ Sinds 21 november 2006(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 21 november 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Davagle ,  Michel  Sinds 21 november 2006
Bestuurder Persain ,  Hervé  Sinds 7 februari 2013
Bestuurder Toussaint ,  Karin  Sinds 9 februari 2012
Bestuurder Van Hoye ,  Pierre  Sinds 21 juni 2011
Persoon belast met dagelijks bestuur Schouppe ,  Vinciane  Sinds 1 september 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2007
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2007
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug