shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0887.638.486
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2007
Begindatum:21 februari 2007
Naam:KRACMAN
Naam in het Nederlands, sinds 21 februari 2007
Adres van de zetel: Tongersesteenweg 221A
3840 Borgloon
Sinds 21 februari 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@raedschelders.comSinds 17 september 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Raedschelders ,  Kristof  Sinds 17 september 2019
Zaakvoerder (1) Raedschelders ,  Kristof  Sinds 21 februari 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 maart 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2007
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 17 september 2019 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug