shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0888.406.667
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 2007
Begindatum:30 maart 2007
Naam:TECHNO CONTROL
Naam in het Nederlands, sinds 26 maart 2007
Adres van de zetel: Kemmelstraat(Kem) 7 Stratenplan
8956 Heuvelland
Sinds 19 april 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 maart 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vanacker ,  Jos  Sinds 26 maart 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Fietsmecanicien
Sinds 18 april 2007
 
Bromfietsmecanicien
Sinds 18 april 2007
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 18 april 2007
 
Garagehouder hersteller
Sinds 18 april 2007
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 18 april 2007
 
Droogkuiser-verver
Sinds 18 april 2007
 
Carrossier-hersteller
Sinds 18 april 2007
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 18 april 2007
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 18 april 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug