shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0894.272.001
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 december 2007
Begindatum:7 december 2007
Naam:consult partenaire
Naam in het Frans, sinds 7 december 2007
Adres van de zetel: Rue du Têris 56 Stratenplan
4100 Seraing
Sinds 18 november 2019
Telefoonnummer:
0473/278883 Sinds 18 september 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
david.saulnier@consultpartenaire.beSinds 18 september 2018(1)
Webadres:
www.consultpartenaire.be Sinds 18 september 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 7 december 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Saulnier ,  David  Sinds 7 december 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 25 februari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 25 februari 2008
Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 25 februari 2008
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 25 februari 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug