shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0895.140.645
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 januari 2008
Begindatum:22 januari 2008
Naam:ALYCHLO
Naam in het Nederlands, sinds 22 januari 2008
Adres van de zetel: Lembergsesteenweg 19 Stratenplan
9820 Merelbeke
Sinds 1 september 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 januari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Baeten ,  Nathalie  Sinds 22 januari 2008
Bestuurder Coucke ,  Marc  Sinds 22 januari 2008
Gedelegeerd bestuurder Coucke ,  Marc  Sinds 22 januari 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 november 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  68.321 -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 16 november 2015
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 330.850.109 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 januari 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2009
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug