shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0895.980.684
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2008
Begindatum:19 februari 2008
Naam:LOGIS-GEST
Naam in het Nederlands, sinds 19 februari 2008
Adres van de zetel: Kolonel Bourgstraat 127   bus 16
1140 Evere
Sinds 19 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 februari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Benoit ,  Thierry  Sinds 1 februari 2020
Bestuurder Van Nuland ,  Marc  Sinds 11 december 2021
Gedelegeerd bestuurder Benoit ,  Thierry  Sinds 11 december 2021
Gedelegeerd bestuurder Couplet ,  Nicolas  Sinds 11 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 21 maart 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 21 maart 2008
Btw 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 21 maart 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  68.321 -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 november 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug