shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0896.003.450
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2008
Begindatum:26 februari 2008
Maatschappelijke Naam:ACTIVE P.A.
Benaming in het Frans, sinds 22 februari 2008
Adres van de maatschappelijke zetel: Rusatiralaan 9 Stratenplan
1083 Ganshoren
Sinds 1 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 22 februari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder VALCHEVA ,  DENITSA  Sinds 10 september 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 juni 2008
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.550 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug