shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0896.106.784
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 februari 2008
Begindatum:25 februari 2008
Naam:VENTI@HOME
Naam in het Nederlands, sinds 25 februari 2008
Adres van de zetel: Fatimaweg 10
3120 Tremelo
Sinds 7 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@ventihome.beSinds 7 januari 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 25 februari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Lens ,  Joeri  Sinds 25 februari 2008
Zaakvoerder (3) Smits ,  Else  Sinds 25 februari 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 25 april 2008
 
Elektrotechniek
Sinds 25 april 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 april 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 maart 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 maart 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 maart 2008
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 maart 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 maart 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 15 april 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug