shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0896.566.248
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 maart 2008
Begindatum:19 maart 2008
Naam:Pierre Franchimont Engineering
Naam in het Frans, sinds 19 maart 2008
Adres van de zetel: Ch. de la Bruyère 45 Stratenplan
4801 Verviers
Sinds 26 september 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 maart 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Franchimont ,  Pierre  Sinds 19 maart 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 28 maart 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 maart 2008
 
Elektrotechniek
Sinds 28 maart 2008
 
Algemeen aannemer
Sinds 28 maart 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 april 2008
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2008
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 april 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 april 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 april 2008
BTW 2008  66.210  -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 1 april 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 maart 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

0415.816.432 (Entreprises Franchimont)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug