shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0897.511.702
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 2008
Begindatum:24 april 2008
Naam:MAISON MAURICE BEJART HUIS
Naam in het Frans, sinds 22 april 2009
Adres van de zetel: Greepstraat 49-51
1000 Brussel
Sinds 1 augustus 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stichting van openbaar nut
Sinds 6 april 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Robert ,  Michel  Sinds 6 april 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 13 maart 2018
Btw 2008  90.012  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Sinds 13 maart 2018
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 13 maart 2018
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 13 maart 2018
Btw 2008  90.042  -  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
Sinds 13 maart 2018
Btw 2008  91.020  -  Musea
Sinds 13 maart 2018
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug