shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0898.856.636
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 2013
Begindatum:27 juni 2008
Naam:AU GOUT DU JOUR
Naam in het Frans, sinds 25 juni 2008
Adres van de zetel: Avenue du Pont(VIS) 19
4600 Visé
Sinds 25 juni 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 oktober 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Mulkin ,  Alain  Sinds 6 augustus 2008
Zaakvoerder (1) Willems ,  Stéphane  Sinds 25 juni 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 augustus 2008
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 augustus 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 augustus 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug