shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0898.859.408
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juni 2008
Begindatum:16 juni 2008
Naam:S-DEFORCE
Naam in het Nederlands, sinds 16 juni 2008
Adres van de zetel: Sint-Eloois-Winkelsestraat 63 A Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 16 juni 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 juni 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Deforce ,  Stijn  Sinds 16 juni 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2008
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 1 juli 2008
 
Rijwielen
Sinds 1 juli 2008
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 juli 2008
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 1 juli 2008
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 juli 2008
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 juli 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.495  -  Groothandel in fietsen
Sinds 1 juli 2008
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 15 november 2018
Btw 2008  45.401  -  Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 1 juli 2008
Btw 2008  45.402  -  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 1 juli 2008
Btw 2008  47.785  -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2008
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 juli 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  45.402 -  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 1 juli 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug