shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0898.868.415
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2008
Begindatum:27 juni 2008
Naam:SOMATICS
Naam in het Nederlands, sinds 26 juni 2008
Adres van de zetel: Gustaaf De Smetlaan 12
9831 Sint-Martens-Latem
Sinds 15 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Herdt ,  Marcel  Sinds 29 november 2019
Zaakvoerder (1) De Herdt ,  Marcel  Sinds 26 juni 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 december 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 december 2008
Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 december 2008
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 december 2008
Btw 2008  85.609  -  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 1 december 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 4 december 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 29 november 2019 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug