shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0898.937.602
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2008
Begindatum:1 juli 2008
Naam:Patria Belgium Engine Center
Naam in het Frans, sinds 5 juni 2019
Afkorting: Patria BEC
Naam in het Frans, sinds 5 juni 2019
Adres van de zetel: Rue du Fond des Fourches 23 Stratenplan
4041 Herstal
Sinds 1 juli 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hugo.vanbockryck@bec.eu.comSinds 5 juni 2019
Webadres:
www.patria.fi Sinds 5 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder PORKKA ,  MARJURT  Sinds 16 juni 2019
Bestuurder Vanbockryck ,  Hugo  Sinds 2 maart 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Sidiropoulos ,  Menelaos  Sinds 2 maart 2020
Zaakvoerder (1) Holkeri ,  Jukka  Sinds 29 mei 2019
Zaakvoerder (1) Lahti ,  Harri  Sinds 29 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 31 maart 2009
Vrijstelling
Sinds 31 maart 2009
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  30.300  -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 1 juli 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  33.160 -  Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
Sinds 1 juli 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug