shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0899.133.679
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2008
Begindatum:1 juli 2008
Naam:STAR Group Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 1 februari 2018
Adres van de zetel: Kribbestraat 12-20   bus 6
2000 Antwerpen
Sinds 1 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0544.637.578   Sinds 1 april 2014
Bestuurder 0899.131.008   Sinds 1 juli 2008
Vaste vertegenwoordiger Pronk ,  Robert  (0544.637.578)   Sinds 1 april 2014
Vaste vertegenwoordiger HOEVE ,  SIL  (0899.131.008)   Sinds 1 januari 2018
Gedelegeerd bestuurder 0544.637.578   Sinds 1 april 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 augustus 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2008
Btw 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 1 augustus 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 25 augustus 2008
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug