shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0899.578.889
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juli 2008
Begindatum:28 juli 2008
Naam:KANTOOR BRACKEVA
Naam in het Nederlands, sinds 26 april 2018
Adres van de zetel: Grétrystraat 29
2018 Antwerpen
Sinds 28 juli 2008
Telefoonnummer:
03/218.28.00 Sinds 3 januari 2024
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@gdw.beSinds 3 januari 2024
Webadres:
http://www.brackeva.be Sinds 3 januari 2024
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Brackeva ,  Marc  Sinds 27 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.103  -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 1 februari 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.103 -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 1 oktober 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug