shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0899.623.035
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 augustus 2008
Begindatum:4 augustus 2008
Naam:Teamleader
Naam in het Nederlands, sinds 14 mei 2014
Adres van de zetel: Dok-Noord 3A   bus 101
9000 Gent
Sinds 1 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 mei 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0834.432.206   Sinds 24 juni 2022
Vaste vertegenwoordiger De Wit ,  Jeroen  (0834.432.206)   Sinds 24 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 augustus 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 augustus 2008
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 13 mei 2020
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 augustus 2008
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 1 augustus 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 oktober 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 133.869,55 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug