shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0899.932.544
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 maart 2007
Begindatum:23 maart 2007
Naam:LEXIAL
Naam in het Frans, sinds 23 maart 2007
Adres van de zetel: Avenue de Messine 26
75008 Paris
Frankrijk
Sinds 6 augustus 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 23 maart 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vertegenwoordiger (bijkantoor) Ruchat ,  Emmanuel  Sinds 23 maart 2007
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:23 maart 2007
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Montoyerstraat   24/4
1000 Brussel
Sinds 1 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 januari 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2010
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 23 maart 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 juni 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 13 januari 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 10.000,00 EUR
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug