shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0949.383.342
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0900.004.305 afgesloten sinds 14/02/2011 en 0850.114.136 afgesloten sinds 11/07/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1988
Begindatum:1 januari 1988
Naam:COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE UNIE
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 13 oktober 1994
Adres van de zetel: Wetstraat 200 Stratenplan
1040 Brussel
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse of internationale publieke organisatie
Sinds 1 januari 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 65  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1958
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1988
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  99.000 -  Extraterritoriale organisaties en lichamen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug