shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0949.383.342
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0900.004.305 afgesloten sinds 14/02/2011 en 0850.114.136 afgesloten sinds 11/07/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1988
Begindatum:1 januari 1988
Naam:COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE UNIE
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 13 oktober 1994
Adres van de zetel: Wetstraat 200 Stratenplan
1040 Brussel
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse of internationale publieke organisatie
Sinds 1 januari 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 71  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1958
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1988
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  99.000 -  Extraterritoriale organisaties en lichamen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug