shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0998.449.110
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 november 1992
Begindatum:10 november 1992
Naam:AMBASSADE DU GUATEMALA
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 10 november 1992
Adres van de zetel: Winston Churchilllaan 185
1180 Ukkel
Sinds 10 november 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse of internationale publieke organisatie
Sinds 10 november 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Briz Gutierez ,  Jose  Sinds 1 mei 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2019
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 10 november 1992
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  99.000 -  Extraterritoriale organisaties en lichamen
Sinds 1 mei 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug