shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.178.436
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0851.717.408 afgesloten sinds 09/04/2020 en 0998.528.490 afgesloten sinds 09/04/2020)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 1999
Begindatum:1 februari 1999
Naam:Shepherd Color International Inc.
Naam in het Nederlands, sinds 1 februari 1999
Commerciële Naam:Shepherd Color International Inc.
Naam in het Nederlands, sinds 1 februari 1999
Adres van de zetel: Dues Drive P.O. Box 465627 4539
45256 OH Cincinnati, Ohio
Verenigde Staten van Amerika
Sinds 1 februari 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 1 februari 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vertegenwoordiger (bijkantoor) MANNING ,  CHRISTOPHER  Sinds 27 mei 2020
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:1 februari 1999
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Dumolinlaan(Kor)   1   bus 13
8500 Kortrijk
Sinds 1 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2013
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 1 februari 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.751  -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 12 november 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.751 -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 50.000,00 USD
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0851.717.408 afgesloten sinds 09/04/2020 en 0998.528.490 afgesloten sinds 09/04/2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0466.178.436 0851.717.408 0998.528.490

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0466.178.436

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0466.178.436 0851.717.408 0998.528.490

Werkgeversrepertorium
0466.178.436

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug