shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0998.549.771
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1800
Begindatum:1 januari 1800
Naam:IBERDROLA S A
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 13 februari 2002
Adres van de zetel: Plaza Euskadi 5
E-48009 BILBAO(VIZCKAYA)
Spanje
Sinds 18 oktober 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 1 februari 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber MARRA RODRIGUEZ ,  Jose  Sinds 1 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2020
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 1 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  35.110 -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 juni 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug