shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0502.407.936
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 januari 2013
Begindatum:9 januari 2013
Naam:ECO-STAR
Naam in het Nederlands, sinds 9 januari 2013
Adres van de zetel: Boomsesteenweg 12 Stratenplan  bus 2
2630 Aartselaar
Extra adresinfo: KMO PARK KLEIDAAL
Sinds 15 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Braeken ,  Ken  Sinds 9 januari 2013
Zaakvoerder (2) Braeken ,  Toon  Sinds 1 mei 2014
Zaakvoerder (2) Braeken ,  Walter  Sinds 9 januari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 januari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 november 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 9 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 29 januari 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 januari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 9 januari 2013
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 9 januari 2013
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 9 januari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 23 november 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug