shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0431.270.611
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.030.714.596
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:19 juni 1987
Naam van de vestigingseenheid:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Les Anges(LV)   23 Stratenplan
5170   Profondeville
Sinds 18 maart 2008
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.919 - Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.91905 - Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99101 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 21 februari 2008
Hoofdactiviteit: 49.41003 - Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
Sinds 21 februari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.