shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0684.924.027
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.270.163.947
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:22 november 2017
Naam van de vestigingseenheid: PAVA BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 22 november 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Kronekalseide   266 Stratenplan
9990   Maldegem
Sinds 22 november 2017
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 46.73101 - Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 46.73102 - Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 47.79302 - Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal,
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 64.200 - Holdings
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 64.20001 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 64.20012 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 66.300 - Vermogensbeheer
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 70.21002 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 70.22004 - Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 22 november 2017
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 22 november 2017
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.