shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.519.644
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.315.404.648
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:23 maart 2021
Naam van de vestigingseenheid: HACA
Naam in het Nederlands, sinds 23 maart 2021
Adres van de vestigingseenheid:
Professor Frans Heymansstraat   1
1755   Gooik
Sinds 24 maart 2022
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 59.11301 - Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 63.11001 - Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 63.11002 - Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 64.200 - Holdings
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 64.20012 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 70.21002 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 70.22004 - Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.110 - Reclamebureaus
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.11002 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.11004 - Ontwerpen van publicitaire films
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.11005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.11006 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.11007 - Luchtreclame
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.20001 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.20002 - Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 73.20011 - Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 74.20901 - Verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 23 maart 2021
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 23 maart 2021
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.