shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.013.602
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.003.510.650
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 september 1953
Naam van de vestigingseenheid: Cordeel Zetel Temse
Naam in het Nederlands, sinds 18 juli 1997
Adres van de vestigingseenheid:
Frank Van Dyckelaan   15
9140   Temse
Sinds 20 maart 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 08.111 - Winning van bouw- en siersteen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 08.11101 - Winning, het ruw houwen en zagen van steensoorten voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, zoals marmer, graniet, zandsteen, enz.
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 09.10002 - Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 23.70001 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 23.70002 - Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 25.30003 - Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 25.999 - Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 28.210 - Vervaardiging van ovens en branders
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 28.21001 - Vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en ovens voor afvalverbranding
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 32.990 - Overige industrie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 33.20011 - Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.12001 - Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 42.919 - Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.91901 - Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.91905 - Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.21101 - Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.21201 - Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.29911 - Installatie van liften en roltrappen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.31001 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.32001 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.32002 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
Sinds 20 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.33101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.33301 - Plaatsen van behang
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.99101 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99111 - Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 20 mei 2010
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99907 - Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 29 juni 2016
Hoofdactiviteit: 91.03001 - Instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 91.03002 - Monumentenzorg
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.