shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0412.127.165
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.007.244.556
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 juli 1972
Naam van de vestigingseenheid: ALG. Bouwwerken GDP
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2009
Adres van de vestigingseenheid:
Carnotstraat   27 Stratenplan bus 35
2060   Antwerpen
Sinds 18 augustus 2017
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 23.70003 - Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32001 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32002 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32004 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32005 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32014 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32015 - Montage van serres, veranda's enz. in metaal
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.99601 - Chapewerken
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 7 augustus 2009
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 7 augustus 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.