shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0449.361.705
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.060.774.995
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:16 februari 1993
Naam van de vestigingseenheid: DE PEUTER NV
Naam in het Nederlands, sinds 16 februari 1993
Adres van de vestigingseenheid:
Rietbroek(HRT)   1
2200   Herentals
Sinds 16 februari 1993
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 09.10002 - Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.919 - Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.91905 - Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.99011 - Grondverkavelingen
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.99012 - Ruilverkavelingen
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 42.99013 - Aanleg van begraafplaatsen
Sinds 1 maart 2021
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 45.11301 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 45.310 - Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 52.21011 - Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 01.130 - Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 01.240 - Teelt van pit- en steenvruchten
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 01.301 - Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 25.11002 - Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 42.12001 - Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 42.911 - Baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.21201 - Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.31001 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.32014 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.32015 - Montage van serres, veranda's enz. in metaal
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.99601 - Chapewerken
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 45.20101 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 45.20301 - Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 45.20901 - Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 45.31001 - Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands onderdelen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 45.32001 - Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 45.32002 - Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 1 januari 2008
Nevenactiviteit: 77.320 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.