shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0453.438.277
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.068.845.494
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:13 september 1999
Naam van de vestigingseenheid:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Adres van de vestigingseenheid:
Diksmuidse Heerweg   658 Stratenplan
8200   Brugge
Sinds 21 december 2011
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 42.91903 - Aanleg van kanalen en andere waterwegen
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 42.91905 - Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 19 juli 2011
Hoofdactiviteit: 49.41001 - Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.