shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0458.826.331
Status van de entiteit:Stopgezet
Nummer van de vestigingseenheid:2.189.841.712
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 7 maart 2021
Begindatum:17 juni 2010
Naam van de vestigingseenheid: HEYNS KURT BVBA
Naam in het Nederlands, sinds 17 juni 2010
Adres van de vestigingseenheid:
Zwaluwenlaan   16 Stratenplan bus B
9100   Sint-Niklaas
Sinds 17 juni 2010
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 december 2010
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 13 december 2010
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 13 december 2010
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 13 december 2010
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 13 december 2010
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 71.11101 - Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
Sinds 17 juni 2010
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 17 juni 2010
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.