shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0476.279.007
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.101.513.413
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:24 januari 2002
Naam van de vestigingseenheid:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Adres van de vestigingseenheid:
Oktrooiplein   1 Stratenplan bus 601
9000   Gent
Sinds 1 februari 2017
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 8 april 2011
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 8 april 2011
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 8 april 2011
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 8 april 2011
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 8 april 2011
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99601 - Chapewerken
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 77.320 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 8 april 2011
Hoofdactiviteit: 77.32001 - Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen,betonmolens, enz.)
Sinds 8 april 2011
Hoofdactiviteit: 77.32002 - Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
Sinds 8 april 2011
Hoofdactiviteit: 77.392 - Verhuur en lease van tenten
Sinds 8 april 2011
Hoofdactiviteit: 77.399 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 8 april 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.