shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0478.533.563
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.115.600.385
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:7 november 2002
Naam van de vestigingseenheid: KORTRIMMO
Naam in het Nederlands, sinds 22 juli 2009
Adres van de vestigingseenheid:
Minister A.De Clercklaan(Kor)   18 Stratenplan
8500   Kortrijk
Sinds 7 november 2002
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 68.311 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 20 mei 2011
Hoofdactiviteit: 68.31101 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Sinds 20 mei 2011
Hoofdactiviteit: 68.321 - Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 20 mei 2011
Hoofdactiviteit: 68.32101 - Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw)
Sinds 20 mei 2011
Hoofdactiviteit: 68.32102 - Innen van de huur (residentiële gebouwen)
Sinds 20 mei 2011
Hoofdactiviteit: 68.322 - Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 20 mei 2011
Hoofdactiviteit: 68.32201 - Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)
Sinds 20 mei 2011
Hoofdactiviteit: 68.32202 - Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
Sinds 20 mei 2011
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 20 mei 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.