shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0478.678.766
Status van de entiteit:Stopgezet
Ambtshalve doorhaling entiteit: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 18 september 2014
Nummer van de vestigingseenheid:2.132.158.186
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 20 augustus 2015
Begindatum:11 juli 2003
Naam van de vestigingseenheid: BERVI LEISURE BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 11 juli 2003
Adres van de vestigingseenheid:
Grand Scley(ME)   1 Stratenplan
5372   Havelange
Sinds 11 juli 2003
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 32.400 - Vervaardiging van spellen en speelgoed
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 32.990 - Overige industrie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 32.99006 - Vervaardiging van fop- en schertsartikelen en goochelbenodigdheden
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 46.15009 - Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 46.496 - Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 47.650 - Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 93.299 - Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 93.29921 - Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt
Sinds 1 januari 2008
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.