shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0502.317.369
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.260.762.172
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:10 januari 2013
Naam van de vestigingseenheid:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Adres van de vestigingseenheid:
Meeuwenhoflei   107 Stratenplan
2100   Antwerpen
Sinds 1 oktober 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 42.99011 - Grondverkavelingen
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 42.99012 - Ruilverkavelingen
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 10 januari 2013
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 10 januari 2013
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.