shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0502.616.089
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.216.039.927
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:21 januari 2013
Naam van de vestigingseenheid: MDM Aannemingen
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 24 juni 2019
MDM Tuinen, De Meyst Michiel
Naam in het Nederlands, sinds 21 januari 2013
Adres van de vestigingseenheid:
Sint-Jozefstraat   19 Stratenplan
9160   Lokeren
Sinds 8 maart 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 01.430 - Fokken van paarden en andere paardachtigen
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 01.471 - Kippenkwekerijen
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 01.472 - Productie van eieren van pluimvee
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 01.479 - Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 01.500 - Gemengd bedrijf
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 01.50001 - Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 01.610 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 33.120 - Reparatie van machines
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 33.12001 - Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 33.12002 - Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 38.219 - Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 22 maart 2018
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 21 januari 2013
Hoofdactiviteit: 93.110 - Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 24 juni 2019
Hoofdactiviteit: 93.199 - Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 24 juni 2019
Hoofdactiviteit: 96.09401 - Africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, enz.
Sinds 24 juni 2019
Hoofdactiviteit: 96.095 - Pensions voor huisdieren
Sinds 24 juni 2019
Nevenactiviteit: 01.61004 - Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
Sinds 21 januari 2013
Nevenactiviteit: 47.76101 - Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
Sinds 21 januari 2013
Nevenactiviteit: 47.76102 - Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
Sinds 21 januari 2013
Nevenactiviteit: 47.76103 - Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
Sinds 21 januari 2013
Nevenactiviteit: 47.76104 - Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
Sinds 21 januari 2013
Nevenactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 21 januari 2013
Nevenactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 21 januari 2013
Nevenactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 21 januari 2013
Nevenactiviteit: 91.04101 - Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten
Sinds 21 januari 2013
Nevenactiviteit: 91.04201 - Instandhouding van het natuurlijk patrimonium
Sinds 21 januari 2013
Nevenactiviteit: 97.000 - Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Sinds 21 januari 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 april 2018
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.