shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0508.775.589
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.215.332.124
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:2 januari 2013
Naam van de vestigingseenheid: Steven Messiaen
Naam in het Nederlands, sinds 2 januari 2013
Adres van de vestigingseenheid:
Corpusstraat   63 Stratenplan
9700   Oudenaarde
Sinds 2 januari 2013
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.10102 - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.10211 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.10212 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.31001 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.33101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99601 - Chapewerken
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 46.732 - Groothandel in hout
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 46.733 - Groothandel in behang, verf en woningtextiel
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 46.73401 - Groothandel in vlakglas
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 46.735 - Groothandel in vloer- en wandtegels
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 46.736 - Groothandel in sanitair
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 46.739 - Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 46.741 - Groothandel in ijzerwaren
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 46.742 - Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 64.20012 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 71.12104 - Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 2 januari 2013
Nevenactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 2 januari 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 januari 2013
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.