shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0523.893.535
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.217.265.293
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 april 2013
Naam van de vestigingseenheid: Claes Bart
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2013
Adres van de vestigingseenheid:
de Buisseretlaan   41 Stratenplan
2870   Puurs-Sint-Amands
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 47.761 - Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 47.76101 - Kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 47.76102 - Kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 47.76103 - Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 47.76104 - Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 april 2013
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 april 2013
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.