shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0524.905.107
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.218.808.187
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:20 maart 2013
Naam van de vestigingseenheid:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Adres van de vestigingseenheid:
Berkendallaan   105 Stratenplan
1800   Vilvoorde
Sinds 20 maart 2013
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 23.700 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 23.70001 - Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 23.70002 - Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 23.70003 - Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.31001 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.331 - Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.33301 - Plaatsen van behang
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.34101 - Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 20 maart 2013
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 20 maart 2013
Nevenactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 20 maart 2013
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.