shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0525.672.593
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.244.193.384
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:10 augustus 2015
Naam van de vestigingseenheid: BECKER.L
Naam in het Frans, sinds 10 augustus 2015
Adres van de vestigingseenheid:
Rue Grihanster   1
4870   Trooz
Sinds 8 juni 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 38.322 - Terugwinning van metaalafval
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 38.32201 - Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enz.
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 38.32202 - Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch kleiner maken van grote stukken ijzer, zoals spoorwegwagons
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 45.111 - Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 45.191 - Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 10 augustus 2015
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 10 augustus 2015
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.