shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0541.831.904
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.229.628.439
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:13 november 2013
Naam van de vestigingseenheid: VISUAL RIGHTS GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 11 maart 2022
Permission Machine
Naam in het Engels, sinds 11 maart 2022
Adres van de vestigingseenheid:
Carnotstraat   39 Stratenplan
2060   Antwerpen
Sinds 1 oktober 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 46.14006 - Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 47.410 - Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 58.290 - Overige uitgeverijen van software
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 59.11201 - Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.) in beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 59.11301 - Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 59.11402 - Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 59.13004 - Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 62.02001 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 62.030 - Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 63.120 - Webportalen
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 63.910 - Persagentschappen
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 69.109 - Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 69.10901 - Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 69.20102 - Verlenen van adviezen en vertegenwoordigen (m.u.v. de wettelijke vertegenwoordiging) van cliënten voor belastingsautoriteiten
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 70.22004 - Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 73.11004 - Ontwerpen van publicitaire films
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 73.11005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 73.20001 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 73.20002 - Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 74.201 - Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 74.20101 - Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 74.202 - Activiteiten van persfotografen
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 74.209 - Overige fotografische activiteiten
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 77.400 - Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 85.609 - Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 88.999 - Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 13 november 2013
Hoofdactiviteit: 90.031 - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 90.032 - Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 91.01101 - Opzoeken en bijeenbrengen van een al dan niet gespecialiseerde collectie
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 91.01102 - Samenstellen van catalogi
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 91.01104 - Opzoeken van informatie op verzoek
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 93.29921 - Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt
Sinds 17 oktober 2015
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 13 november 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 58.290 - Overige uitgeverijen van software
Sinds 26 oktober 2015
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.