shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0544.618.673
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.226.023.306
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:22 januari 2014
Naam van de vestigingseenheid: THERMIX
Naam in het Frans, sinds 22 januari 2014
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de La Vaux   15
4550   Nandrin
Sinds 22 januari 2014
Telefoonnummer:
0473/606.222 Sinds 22 januari 2014(1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@thermix.beSinds 22 januari 2014(1)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 31.01012 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 31.099 - Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 33.11001 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 33.130 - Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 33.140 - Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 33.200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.22101 - Install. in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssyst., waterleidingen, brandblusinstall., enz.
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.22211 - Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 46.520 - Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 46.900 - Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 47.41002 - Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 47.591 - Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 47.59903 - Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 47.78101 - Detailhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz.
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 58.190 - Overige uitgeverijen
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 58.290 - Overige uitgeverijen van software
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 62.030 - Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 71.121 - Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 71.209 - Overige technische testen en toetsen
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 71.20901 - Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 71.20903 - Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enz)
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 72.190 - Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 73.11002 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 73.11006 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 74.102 - Activiteiten van industriële designers
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 90.031 - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 95.110 - Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 95.120 - Reparatie van communicatieapparatuur
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 95.210 - Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 95.220 - Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 22 januari 2014
Hoofdactiviteit: 95.290 - Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 22 januari 2014
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.