shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0546.959.145
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.227.076.349
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 april 2014
Naam van de vestigingseenheid: TECHNIVISION
Naam in het Frans, sinds 24 februari 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de la Briqueterie   56 Stratenplan
4802   Verviers
Sinds 24 februari 2017
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 46.14005 - Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
Sinds 1 april 2014
Hoofdactiviteit: 46.170 - Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 46.341 - Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 46.349 - Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 47.251 - Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 47.252 - Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 47.410 - Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2014
Hoofdactiviteit: 56.101 - Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 56.102 - Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 56.210 - Catering
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 56.290 - Overige eetgelegenheden
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 april 2014
Hoofdactiviteit: 62.030 - Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 april 2014
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 april 2014
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 april 2014
Hoofdactiviteit: 77.330 - Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 1 april 2014
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 24 februari 2017
Hoofdactiviteit: 95.11001 - Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 1 april 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 5 oktober 2020
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.