shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0548.686.834
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.228.137.213
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 april 2014
Naam van de vestigingseenheid: Renzo Mariman
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2014
Adres van de vestigingseenheid:
Stationsstraat   94 Stratenplan bus A3
9990   Maldegem
Sinds 1 april 2014
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 47.522 - Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 april 2014
Nevenactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 april 2014
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.